Những tấm ảnh Singapore ấn tượng

Những tấm ảnh được chụp từ đất nước Singapore. Tôi không biết mô tả nó như thế nào. Nhưng nói chung nó sạch, an ninh đảm bảo, con người hòa đồng.
chua china town
Đền China town


singapore 1
Suntech

singapore 2
Little India

singapore 3
Botanic Garden

Biển Singapore
Biển Singapore

Đảo Sentosa
Đảo Sentosa

Ủng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !
Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.com

Nguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !