Trường mầm non tại vùng khó khăn được miễn học phí

 
(Ảnh minh họa: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Từ năm 2018, bậc mầm non, trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được miễn học phí.

Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018. Quyết định này của Chính phủ nhằm đảm bảo, mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL, các tỉnh Tây Nguyên và những huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên cho đến hết ngày 31/12/2020.