Nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam

Cuộc đời thăng trầm, sống dưới hai triều đại đối nghịch nhưng bà đều được các vua mến trọng vì tài năng hơn người.