Được tạo bởi Blogger.

Google+

Số lượt xem

Historical articles

Blog list

Liên kết

Kết nối với Sinhvienhanoi.vn

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Người theo dõi

Đăng ký nhận tin mới

Danh mục

Danh sách trường Hà Nội

Sinh vien ha noi

Xem nhiều nhất

RSS

Windows could not complete the installation. to install windows on this computer restart-       Nguyên nhân: Khi cài mới win, thường bằng winnt. Lỗi không tìm thấy user để đăng nhập

Xử lý:

https://www.youtube.com/watch?v=T-U5pjMpU4Y


Bước 1:


-       Mở CMD (Shift + f10)

-       Gõ lệnh: secpol.mscloca seccurity policy

Chỉnh phần-       Minimum password length (0 charaters)

-       Password must meet complexity requirements (Disabled)

Khởi động lại máy nếu không được thì chuyển bước 2

Bước 2

Mở CMD gõ lệnh

Net user administrator /active:yes

Net user administrator yourpass (yourpass là mật khẩu bạn đặt và phải nhớ)

Khởi động lại máy nếu không được chuyển sang bước 3


Bước 3:

Gõ lệnh tạo user phụ

Cd oobe

Msoobe

Hiện cửa sổ cài đặt windown như bình thường

Khởi động lại máy nếu không được chuyển sang bước 4


Bước 4:


Gõ lệnh:

Mmc

Vào file/add or remove snap

Add computer management

Chọn finish

Chọn okChọn System

Chọn local users

Chọn users

Chọn administrator

Chọn properties

Bỏ chọn Account is disabled

Click right chuột chọn set password

Tạo mật khẩu và nhớ mật khẩu để đăng nhập

Chọn ok

Tắt và save

Khởi động lại máy

Click add user

-       User: administrator

-       Pass: Mật khẩu tạo ở trên

Done

Ủng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !

Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.com

Nguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !