Facebook Twitter Google RSS

Tin hot

Copyright Hoaquanhapkhau.info. Được tạo bởi Blogger.

Video

Thông tin bổ ích

Giải trí sinh viên

24 thg 7, 2018

Cháu cún ở hưng yên

Hưng Đỗ     16:00  
https://youtu.be/66YTttjqj2UỦng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !
Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.com

Nguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !

29 thg 5, 2018

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - Báo QDND

Hưng Đỗ     08:22  

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - Báo QDNDQĐND - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận chiến tranh nhân dân (CTND) vững chắc là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Lịch sử đã chứng minh, nền QPTD và thế trận CTND là yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trở thành nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Ủng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !
Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.com

Nguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !

21 thg 4, 2018

"Thà chặt một cành sâu để cho cây tươi tốt" - Báo QDND

Hưng Đỗ     10:52  
Ủng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !

Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.comNguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !

9 thg 4, 2018

Lỗi Windows Setup could bot configure Windowns to run on this computer's hardware

Hưng Đỗ     15:30  
Lỗi Windows Setup could bot configure Windowns to run on this computer's hardware
khi chuẩn bị cài xong win gặp lỗi  Windows Setup could bot configure Windowns to run on this computer's hardware.


Lỗi này là do lỗi user. Click ok rồi khởi động lại máy.


 
Khắc phục:
Bước 1: Tạo user mới:
gõ tổ hợp phím: shift + f10 để mở cmd
Gõ lệnh: cd oobe
msoobe
Tạo use như bình thường
Reset lại máy: 
gõ: shutdown -r
nếu không được chuyển bước 2:
Bước 2:


Gõ lệnh:

Mmc

Vào file/add or remove snap

Add computer management

Chọn finish

Chọn okChọn System

Chọn local users

Chọn users

Chọn administrator

Chọn properties

Bỏ chọn Account is disabled

Click right chuột chọn set password

Tạo mật khẩu và nhớ mật khẩu để đăng nhập

Chọn ok

Tắt và save

Khởi động lại máy

Click add user

-       User: administrator

-       Pass: Mật khẩu tạo ở trên

DoneỦng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !
Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.com

Nguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !

5 thg 4, 2018

Khoái Châu khởi công “Tu bổ, tôn tạo Đền thờ Triệu Việt Vương” với kinh phí 45 tỷ đồng - QDND

Hưng Đỗ     09:11  

Khoái Châu khởi công “Tu bổ, tôn tạo Đền thờ Triệu Việt Vương” với kinh phí 45 tỷ đồng - QDNDhttps://youtu.be/rueR5XScT8o

Ủng hộ website bằng cách thêm nhận xét để cảm ơn người đăng bài !
Nếu lỗi links download vui lòng để lại nhận xét hoặc mail tới SinhvienHanoi.vn@gmail.com

Nguồn  bài viết:  SinhvienHanoi.VN  -  Khơi nguồn đam mê !

About

Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi copy đề nghị ghi rõ nguồn gốc:
- Facebook: Âu Lạc
- Google+: HoaQua NhapKhau

Người theo dõi